CAT - ESP

Psicologia en organitzacions

El potencial que ofereix la psicologia sistèmica no es limita només al tractament dels problemes interpersonals, sinó que pot ser de gran utilitat en molts altres àmbits. A l’Espai Sistèmic posem les eines de la psicologia al servei de les empreses i les institucions, des de diferents punts de vista i modalitats de treball.

GRUPS DE SUPERVISIÓ DE SITUACIONS RELACIONALS EN EL CONTEXT LABORAL
Es tracta de sessions grupals realitzades amb equips de treball d’una mateixa organització o amb col·lectius professionals que compateixen càrrecs i responsabilitats similars en empreses o institucions diferents.

Per exemple, un grup de professors, de coordinadors o de responsables d’àrea poden compartir les seves experiències sobre els diferents marcs de relació amb què interactuen a la feina: clients interns o externs, càrrecs directius, usuaris, etc.

Aquests grups, que actuen com a agents de canvi en els processos, fan un anàlisi de les situacions més comunes per entendre el funcionament dels sistemes i dinàmiques que es generen.

L’objectiu és posar en marxa petites iniciatives de millora que siguin el màxim d’eficients, a més de fer un seguiment dels canvis adoptats.

FORMACIÓ EN HABILITATS PSICOSOCIALS
Sessions en grup de caràcter formatiu que es realitzen en les instal·lacions de l’empresa o organització.

L’objectiu és potenciar les habilitats psicosocials i relacionals dels professionals o membres de la institució i dotar-los d’eines per tenir un major coneixement del funcionament de les persones.

D’aquesta manera, els professionals poden millorar en el desenvolupament de funcions com ara la creació d’equips de treball, la formació de col·laboradors, la resolució de conflictes o les tasques de comunicació.

TALLERS A MIDA
Són moltes les institucions i organitzacions que treballen amb col·lectius amb problemàtiques concretes.

Grups de pares que comparteixen una situació similar de conflicte amb els fills, persones en condicions laborals precàries o persones en risc d’exclusió social són alguns dels perfils que necessiten unes atencions psicològiques especifiques adaptades a les seves necessitats.

Per això, a l’Espai Sistèmic dissenyem i realitzem tallers personalitzats que potenciïn de manera més eficaç les habilitats psicosocials de cada col·lectiu. L’objectiu és transformar aquestes eines en oportunitats.

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL
La situació emocional en la que es troben els treballadors o membres d’una institució, ja sigui a nivell personal o laboral, determina el bon funcionament de l’organització.

En el cas de les empreses, a més, afecta directament en termes d’eficiència, productivitat i cohesió de la plantilla. Per superar aquestes mancances oferim a empreses i institucions sessions de psicoteràpia individualitzades per als treballadors que s’hi acullin.

CONTACTE

Laura Turu Obradors
Psicòloga col·legiada núm. 14179
Terapeuta familiar sistèmica

veure currículum


C. Indústria, 56-58, baixos 1a
08206 - Sabadell (Barcelona)
veure mapa

Tel. 626 560 185
lauraturu@espaisistemic.com

Consulta a Sabadell i Barcelona
Horari a convenir

Psicòleg a Sabadell | Teràpia de parella | Psicologia familiar | Psicologia per a empreses i organitzacions | Enllaços
Espai Sistèmic ® - Tots els drets reservats